POVINNOSTI KLIENTŮ PODROBIT SE ZÁKLADNÍ PÉČI PODLE ZÁKONA O AML (English version)

Společnost DCCS s.r.o., jako nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru na základě povolení ČNB  je povinná dodržovat mimo jiného ustanovení § 8 odst. 9, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze kterých vyplývá povinnost pravidelně získávat a ověřovat údaje o klientech.

Ve smyslu zákona je pro ověření nevyhnutný platný doklad totožnosti (občanský průkaz). Zákon nám dále přikazuje neposkytovat nebo přestat poskytovat naše služby v případě, pokud ověření těchto údajů není možné. Z těchto důvodů klienty průběžně kontaktujeme mailem, dopisem a SMS s výzvou k aktualizaci.

Pro Vaše pohodlí můžete aktualizaci provést přes bezpečnou webovou aplikaci. Aktualizaci provedete za pár vteřin.

Bezpečná aplikace pro držitele soukromých karet:

www.dccssro.cz/OP (česká verze)

www.dccssro.cz/ID (anglická verze)

Aktualizaci a ověření je možné vykonat také tak, že nám zašlete kopii občanského průkazu e-mailem v zaheslovaném souboru na naší adresu customer.service@dccssro.cz, přičemž heslo bude tvořit Vaše rodné číslo bez lomítka. Pro Váš komfort Vám však doporučujeme využít výše uvedenou webovou aplikaci.

© 2023 DCCS, s.r.o.