Důležité informace týkající se společnosti Diners Club CS s.r.o.

Rádi bychom poděkovali našim klientům a obchodním partnerům za téměř 25 let spolupráce a projevenou důvěru. Doufáme, že námi nabízené produkty a služby zanechají pozitivní zkušenost u našich klientů a v historii tak výjimečného platebního trhu, jakými se stali Česká republika a Slovensko.

V souladu se strategickým rozhodnutím jediného společníka ukončit činnost na českém a slovenském trhu stáhne brzy společnost Diners Club CS s.r.o. z oběhu všechny vydané platební karty.

Doposud vydané karty budou fungovat až do vypršení platnosti uzavřených smluv, přičemž v tomto období zůstanou zachovány všechny funkce platebních karet Diners Club i přidaná hodnota v oblasti námi nabízených benefitů, cestovního pojištění a věrnostního programu. Výpovědní lhůta Vaší smlouvy uplyne a smlouva zanikne 3.8.2022 po 0:00 SELČ.

Další akceptace karet se značkami Diners Club International, Discover® a PULSE® na českém a slovenském trhu bude i nadále pokračovat a rozvíjet se, a to přímo ve spolupráci s platebními institucemi s globální sítí Discover®.

Podrobné informace o procesu ukončování činnosti budou poskytnuty v rámci individuální komunikace s jednotlivými zúčastněnými stranami. 

Děkujeme Vám za využívání našich služeb a jsme rádi, že jsme byli Vaší volbou a mohli Vás doprovázet při Vašich cestách.

Tým DCCS


Vážení klienti,

děkujeme za Vaši věrnost a podporu během uplynulých let. Dovolujeme si Vás informovat, že v důsledku strategického rozhodnutí jediného společníka společnosti Diners Club CS, s.r.o. o ukončení poskytování platebních služeb v České republice a na Slovenku, končí platnost smluv o vydávání karet Diners Club a samotných kreditních karet Diners Club dnem vypršení výpovědní lhůty.

Proto v současnosti již nepřijímáme nové žádosti o vydání Karet Diners Club a ani neschvalujeme navýšení limitů ke Kartám Diners Club.

Níže naleznete často kladené otázky a odpovědi na otázky týkající se Vašich karet a smluv.

BUDOUCNOST DINERS CLUB NA SLOVENSKU A V ČESKÉ REPUBLICE

Proč Diners Club CS ukončuje Smlouvy ke Kartám?

Sledujeme rozhodnutí vlastníka společnosti Diners Club CS ukončit poskytování platebních služeb v České republice a na Slovensku. Našim Držitelům se omlouváme za vzniklé nepříjemnosti.

Znamená ukončení platnosti karet vydaných společností Diners Club CS, že Karty Diners Club International již nebudou na Slovensku a v České republice akceptovány?

Diners Club CS ve spolupráci s partnery zajistí, že všechny aktivní Karty Diners Club International, včetně karet vydaných na trzích mimo Slovensko a Českou republiku, budou na obou trzích i nadále akceptovány až do konce září 2022. Discover® Global Network - globální platební značka sestávající ze značek Diners Club International, Discover® a PULSE® - ve spolupráci s vybranými platebními institucemi vynakládá maximální úsilí k zajištění nepřerušené akceptace a jejího dalšího rozvoje na obou trzích i po tomto datu, a to na POS terminálech, bankomatech a v prostředí internetu.

Mohu požádat o Kartu Diners Club International od jiného vydavatele na Slovensku a v České republice?

Je nám to líto, ale žádný vydavatel karet Diners Club International v České republice a na Slovensku v současnosti nepřijímá nové žádosti.

SMLOUVA

V souladu se zaslanou výpovědí Smlouva zaniká po uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta uplyne / Vaše smlouva zanikne 2. srpna 2022. K zablokování platební funkcionality všech karet vydaných Společností dojde 3. srpna 2022 po 0:00 SELČ.

Musím odpovědět nebo potvrdit ukončení Smlouvy?

Ze strany Držitele karty se nevyžaduje žádný úkon, Smlouva automaticky zanikne posledním dnem výpovědní lhůty.

Mohu vypovědět Smlouvu a zrušit Kartu dříve (po doručení výpovědi od společnosti Diners Club CS, s.r.o.)?

Ano, držitel může kdykoliv vypovědět Smlouvy bez udání důvodu, i okamžitě. Žádost o zrušení lze stáhnout na ZDE. Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba zaslat emailem na customer.service@dinersclub.cz z emailové adresy, kterou má držitel u nás zaregistrovanou nebo poštou na adresu společnosti:

Diners Club CS s.r.o.

Široká 36/5

110 00 Praha 1

Česká republika

Je výpověď platná, pokud jsem neobdržel výpověď Smlouvy nebo jsem byl delší dobu mimo bydliště?

Doručení je platné, pokud je klientovi úspěšně doručena výpověď nebo je úspěšně doručena avšak nepřevzata na korespondenční adrese Držitele karty, kterou uvedl ve Smlouvě, případně na jinou poslední známou adresu Držitele karty vedenou v systémech Diners Club CS.

KARTA

Mohu Kartu používat během výpovědní lhůty?

Ano, a to až do ukončení platnosti Smlouvy. Všechny aktuálně platné podmínky používání Karty zůstávají v platnosti.

Dostanu novou Kartu, pokud nahlásím její poškození nebo ztrátu?

Ano, pokud budeme schopni novou Kartu doručit před skončením platnosti Smlouvy.

Končí mi platnost Karty, dostanu obnovenou Kartu?

Ano, pokud skončí platnost Vaší Karty, bude Vám automaticky obnovena, pokud její platnost začne před skončením platnosti Smlouvy. Pokud například datum platnosti Karty připadá na konec června 2022, v první polovině června Vám bude poštou zaslána obnova Karty platná od 01.07.2022. Karta však bude funkční jen do ukončení platnosti Smlouvy.

Musím Kartu zaslat zpět do společnosti Diners Club?

Kartu není třeba posílat zpět, ale je nutno ji znehodnotit (např. jejím přestřižením přes magnetický proužek a čip) tak, aby nebylo možné z Karty přečíst osobní údaje. Uvedené zároveň zabrání případnému následnému pokusu o použití Karty a vzniku podezření, že se Karta používá neoprávněně.

Do kdy můžu Kartu prakticky používat?

Kartu lze používat do ukončení platnosti Smlouvy.

POJIŠTĚNÍ

Bude cesta začínající po ukončení platnosti Smlouvy a zaplacená Kartou Diners Club stále pojištěna?

Ne, pojistné krytí platí jen po dobu trvání Smlouvy.

Pokud si aktivuji cestovní pojištění na cestu začínající před ukončením platnosti Smlouvy bude platit i po tomto datu?

Cestovní pojištění se bude vztahovat pouze na část cesty, která se uskuteční před ukončením platnosti Smlouvy. Nebude se vztahovat na část cesty po dni ukončení platnosti Smlouvy bez ohledu na to, zda cesta bude pokračovat i po tomto datu.

Je možné uplatnit nárok na pojistné plnění po skončení platnosti Smlouvy?

Ano, nárok na pojistné plnění lze uplatnit do 4 let od data události.

Kde mohu uplatnit nárok na pojistné plnění?

Nárok na pojistné plnění je třeba uplatnit přímo u pojistitele písemně prostřednictvím Hlášení pojistné události, který naleznete ZDE

a vyplněný formulář oznámení škody a potřebné dokumenty prosíme zaslat na adresu:

Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 1658/121,

140 00 Praha 4 Email: likvidace@eacz.com

Telefon: +420 221 586 516

BONUSOVÉ BODY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU DINERS CLUB CLUB REWARDS

Kde mohu zkontrolovat stav svých bonusových bodů DC?

Zůstatek bonusových bodů lze zkontrolovat prostřednictvím servisního portálu mujdiners.cz, nebo na měsíčním výpisu transakcí. Informace o zůstatku bonusových bodů lze získat také prostřednictvím e-mailu: customer.service@dinersclub.cz nebo telefonicky na telefonním čísle: +420 255 712 712

Co můžu udělat s nasbíranými bonusovými body DC?

Bonusové body DC si můžete vyměnit za odměny ve věrnostním programu Diners Club Club Rewards dostupném na servisním portálu mujdiners.cz po přihlášení do Vašeho účtu nejpozději do ukončení platnosti Smlouvy.

ROČNÍ POPLATEK

Bude se účtovat roční poplatek?

Ano, roční poplatek bude účtován v souladu se Sazebníkem poplatků, pokud se nevztahuje na období po skončení platnosti Smlouvy.

Mám zaplatit poplatek za celý rok?

Z Vámi uhrazeného ročního poplatku Vám bude vrácena alikvotní část, za měsíce od ukončení Smlouvy do konce zaplaceného období. Náhrada za nevyužité měsíce bude mít formu připsání na Karetní účet a sníží případný zůstatek na Vašem úvěru. V případě přeplatku bude částka vrácena na Váš bankovní účet.

Moje Karta byla poskytnuta/dohodnuta s refundací vrácení ročního poplatku v případě dosaženého ročního obratu, bude mi poplatek vrácen?

Ano, poplatek Vám vrátíme, pokud v souladu s podmínkami prodejní akce dosáhnete stanovené minimální hranice obratu ještě před ukončením Smlouvy.

VÝPIS TRANSAKCÍ A EACCOUNT

Kdy dostanu poslední výpis transakcí?

Výpis z Karty Diners Club se bude vystavovat do doby, dokud bude na Kartovém účtu čerpán úvěr, a to i po datu ukončení Smlouvy. Data vystavování výpisů zůstávají nezměněna.

Bude výpis k dispozici v elektronickém účtu?

Ano, službu eAccount budete moci využívat minimálně 6 měsíců od ukončení platnosti Smlouvy až do úplného splacení čerpaného úvěru.

Je možné po skončení platnosti Smlouvy reklamovat transakce?

Po ukončení platnosti Smlouvy bude možné nadále reklamovat transakce provedené do ukončení platnosti Smlouvy a to podle typu reklamace až do 13 měsíců od provedení transakce. I po ukončení platnosti Smlouvy reklamační řád společnosti Diners Club CS zůstává v platnosti.

Bližší informace naleznete ZDE a ZDE  

ÚHRADY

Dostanu potvrzení o úhradě?

Potvrzením bude výpis transakcí s uvedenou realizovanou úhradou.

Je možné provést transakci Kartou i po skončení platnosti Smlouvy?

Po ukončení platnosti Smlouvy nebude možné provést Kartou žádné další transakce, protože Karta bude zablokována. Doporučujeme Vám proto změnit si způsob platby na místech, kde byla Karta Diners Club International poskytnuta jako platební prostředek k realizaci opakovaných plateb za služby, např. předplatné.

Dostanu v případě vrácení peněz ze strany obchodníka prostředky zpět na Karetní účet i po ukončení Smlouvy?

Ano, v případě vrácení peněz za transakci, která byla dříve uskutečněna Kartou Diners Club International, bude tato částka zúčtována a v případě otevřené částky bude odečtena od zůstatku na Vašem úvěru.

Do kdy mám uhradit dlužnou částku?

Jak jsme Vám uvedli v písemné výpovědi, na úhradu dlužné částky máte následující možnosti:

1. Kdykoliv je možné uhradit celou dlužnou částku uvedenou ve Vašem výpisu transakcí bez dodatečných nákladů.

2. Díky změně SVOP můžete splácet dlužnou částku v Minimálních splátkách i po ukončení platnosti Smlouvy, stejně jako dosud.

Mohu nadále splácet minimální splátku i po ukončení Smlouvy?

Ano, ve smyslu změněných SVOP, o kterých jsme Vás písemně informovali, po skončení platnosti Smlouvy můžete nadále splácet otevřenou částku v minimálních splátkách, jak je uvedeno ve Vašem výpisu transakcí.

Bude platba inkasem zpracována i po ukončení Smlouvy?

Ano, inkasní platební příkaz zůstane v platnosti a bude se provádět podle dat uvedených ve výpisech transakcí.

© 2023 DCCS, s.r.o.